Terapi

Samtaleforløb

Mange mennesker kan få udbytte af at tale med en psykolog om de tanker og overvejelser man gør sig i livet. Disse samtaler kan være et vigtigt led i f. eks. personlig udvikling eller i forbindelse med følelsesmæssige eller eksistentielle problemstillinger.

Alle mennesker har ressourcer og mulighed for aktivt at påvirke deres livssituation. I det terapeutiske forløb tages der altid udgangspunkt i den enkeltes situation og oplevelser. Alle samtale-forløb er forskellige og af kortere eller længere varighed. I terapien arbejdes der bl.a. med udforskning af følelser, mønstre og holdninger. Eller formuleret på en anden måde: der arbejdes på at opdage noget nyt om sig selv samt at forholde sig til livet og dets udfordringer på nye måder.

Jeg arbejder udfra en eksistentiel tilgang, der bl.a. er karakteriseret ved at lægge vægt på mødet med det andet menneske. Gennem samtale og refleksion sættes der fokus på den måde hvorpå den enkelte forholder sig til sine livsvilkår; finder mening med livet, træffer valg og f.eks. klarer modgang og krise.

Udpluk af emner:

  • personlig udvikling
  • angst og usikkerhed
  • sorg og krise
  • stress
  • tvangstanker