Neuropsykologisk undersøgelse

En neuropsykologisk undersøgelse er en vurdering af barnets eller den unges kognitive, sociale og følelsesmæssige funktionsniveau. Undersøgelsen vil bl.a. omhandle opmærksomhed, hukommelse, perception, sprog og  eksekutive funktioner. En neuropsykologisk undersøgelse vil altid afhænge af den problemstilling, der præsenteres. Både stærke og svage sider beskrives.

En neuropsykologisk undersøgelse kan være relevant, når barnet eller den unge ikke udvikler sig som forventet, eller har særlige udfordringer i forhold til f.eks. læring, hukommelse, koncentration eller i sociale sammenhænge.

Undersøgelsen afsluttes med en skriftlig rapport med en vurdering og pædagogiske anbefalinger. Rapporten gennemgås med forældre og eventuel andre relevante personer.

Undersøgelsen foregår som oftest i min praksis i Nyhavn eller Vestbjerg, men kan også foregå i hjemmet eller i institution.